Exam

Phú Thọ với các đối tác Nhật Bản - Tin cậy, đồng hành, hướng tới tương lai

Năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với chủ đề “Việt - Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới” (21/9/1973 - 21/9/2023). Nhằm cụ thể hóa hơn nữa các chương trình kỷ niệm 50 năm và tăng cường quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ an toàn, hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với các đối tác Nhật Bản - Tin cậy, đồng hành, hướng tới tương lai” với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

 • Là hoạt động thiết thực Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
 • Góp phần nâng cao hiểu biết của đông đảo nhân dân về mối quan hệ hợp tác Phú Thọ với các đối tác Nhật Bản, tạo đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ của người dân, dư luận xã hội trong quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản.
 • Quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ - “đất lành” của các nhà đầu tư Nhật Bản với chính sách ưu đãi tốt, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi…

2. YÊU CẦU

 • Nội dung thiết thực, sinh động, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của nhân dân..
 • Phần mềm Cuộc thi đảm bảo chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, an ninh, an toàn và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện truyền thông khác

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

 • Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành và các tổ chức chính trị - xã hội khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
 • Các công dân khác cư trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 • Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Công dân Nhật Bản hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam

2.Nội dung

 • Thông tin cơ bản về Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Thành tựu, định hướng phát triển
 • Quan hệ giữa Phú Thọ và các đối tác đến từ Nhật Bản.
 • Chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC THI

 • 1. Thời gian: Thời gian phát động từ ngày 15/7/2023
 • Thời gian thi: từ 00h ngày 15/8/2023 đến hết 24h00 ngày 30/8/2023
 • Thời gian công bố kết quả: dự kiến trong ngày 3/9/2023
 • 2.Hình thức thi: Trả lời câu hỏi trực tuyến
 • Số lượng câu hỏi: gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, tương đương 20 điểm (mỗi câu hỏi có 03 phương án trả lời và chỉ có 01 phương án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi
 • Thời gian thi: 20 phút (Tính từ thời điểm kích hoạt vào bộ câu hỏi đến khi gửi bài. Sau 20 phút, hệ thống thi tự động đóng bài thi)
 • Mỗi cá nhân dự thi chỉ được sử dụng 01 tài khoản để thi (dùng Zalo, Gmail hoặc Facebook) và được thi 02 lần.
 • Cách thức thi
 • Thí sinh chọn một trong ba cách sau để truy cập cuộc thi
 • Thí sinh dự thi thực hiện các bước sau
  • Bước 1: Để truy cập cuộc thi: - Cách 1: Like và share Fanpage của Sở Ngoại vụ Phú Thọ: https://www.facebook.com/phuthohoinhap/ Truy cập vào biểu tượng Cuộc thi tìm hiểu 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trên Fanpage để tham gia Cuộc thi. - Cách 2: Tại Trang Thông tin điện tử www.phuthodfa.gov.vn chọn biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi. - Cách 3: Truy cập vào đường link http://thitructuyen.phuthodfa.gov.vn Sau khi đăng nhập, người dự thi khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức cuộc thi tại phần mềm cuộc thi. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ. Thông tin đăng ký của mọi người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin phải được báo kịp thời về Ban Tổ chức cuộc thi.
  • Bước 2: Tra cứu thể lệ cuộc thi, nội dung thi
  • Bước 3: Vào thi
  • Bước 4: Trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trên màn hình, chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 20 phút, có thể thay đổi đáp áp những câu đã chọn trước đó. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh trả lời đủ 20 câu hỏi và 01 câu hỏi phụ.
  • Bước 5: Gửi kết quả, phần mềm sẽ tự động cho thí sinh biết kết quả của mình (số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi).
Lưu ý: Mỗi thí sinh được thi 02 lần

IV. CƠ CẤU VÀ PHƯƠNG THỨC TRAO GIẢI:

 • 1. Cơ cấu giải thưởng
  • Thí sinh đạt giải là người có tổng điểm cao nhất trong 01 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất, có thời gian nộp bài sớm nhất, có câu trả lời dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất với đáp án (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba).
 • Cơ cấu giải: (đơn vị: đồng)
  Tên giải Số lượng Mức thưởng Tổng tiền
  Giải Nhất 01 1.000.000 1.000.000
  Giải Nhì 02 700.000 1.400.000
  Giải Ba 03 500.000 1.500.000
  Tổng cộng: 3.900.000

  Ngoài ra các thí sinh đạt giải còn nhận được Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

 • 2. Phương thức trao giải:

  Danh sách thí sinh đạt giải sẽ được công bố vào ngày 3/9/2023 tại Trang Thông tin điện tử www.phuthodfa.gov.vn và Fanpage của Sở Ngoại vụ https://www.facebook.com/phuthohoinhap

  Ban Tổ chức sẽ có thông báo và tổ chức trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải, dự kiến trong tháng 9/2023.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ NGƯỜI DỰ THI:

 • 1. Người dự thi tham gia cuộc thi thực hiện theo đúng quy định của thể lệ cuộc thi. Việc tham gia cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định và thể lệ cuộc thi.
 • 2. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ giải quyết các trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 05 ngày từ ngày công bố kết quả
 • 3.Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ www.phuthodfa.gov.vn, Fanpage Sở Ngoại vụ Phú Thọ https://www.facebook.com/phuthohoinhap.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI

Kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí NSNN cấp cho Trung tâm năm 2023

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN::

 • Bộ phận Thông tin đối ngoại: Chủ trì, tham mưu các nội dung liên quan đến Cuộc thi: Xây dựng dự thảo kế hoạch, thể lệ, bộ câu hỏi; Tuyên truyền phổ biến cuộc thi; Đôn đốc các cá nhân, tổ chức tham gia hưởng ứng; Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ mở Trang thi trực tuyến; Đăng tải đáp án và kết quả thi.
 • Bộ phận Nghiệp vụ: Chủ trì, phối hợp với bộ phận Thông tin đối ngoại lựa chọn Bộ câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi và tham gia vào quá trình lọc kết quả thi, công bố danh sách thí sinh đạt giải
 • Bộ phận Hành chính - Tổng hợp: Chủ trì, phối hợp với bộ phận Thông tin đối ngoại xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức cuộc thi thành công
 • Phòng Thông tin đối ngoại: chủ trì, tham mưu các nội dung liên quan đến cuộc thi: xây dựng dự thảo kế hoạch, thể lệ, bộ câu hỏi; tuyên truyền phổ biến cuộc thi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng; phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ mở Trang thi trực tuyến; tổng hợp, lọc kết quả thi, công bố danh sách thí sinh đạt giải, đăng tải đáp án và kết quả thi; và những nhiệm vụ khác do Trưởng Ban tổ chức giao.
 • Phòng Nghiệp vụ: Phối hợp với phòng Thông tin đối ngoại lựa chọn Bộ câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi về ASEAN và quá trình lọc kết quả thi, công bố danh sách thí sinh đạt giải
 • Văn phòng: căn cứ Kế hoạch xây dựng dự trù kinh phí; phối hợp với phòng Thông tin đối ngoại và phòng Nghiệp vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức cuộc thi thành công; chủ trì tổ chức lễ trao giải cuộc thi theo Kế hoạch đề ra.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với các đối tác Nhật Bản - Tin cậy, đồng hành, hướng tới tương lai”, đề nghị các bộ phận nghiêm túc thực hiện, triển khai./.

 • Nơi nhận:
 • - Ban Giám đốc Sở (B/c);
 • - Các phòng thuộc Sở (để biết);
 • - Các phòng thuộc TrT (t/h);:
 • - Lưu: VT.

 • GIÁM ĐỐC
 • Nguyễn Thị Chúc Hảo