Exam

Gia nhập ASEAN là một quyết định mang tính lịch sử, một quyết sách đúng đắn và kịp thời để Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới. Cùng với cả nước, Phú Thọ đã và đang tích cực hội nhập cùng các nước ASEAN, hướng tới cộng đồng ASEAN thống nhất, đoàn kết, hòa bình, ổn định và phát triển, có tiếng nói ở khu vực và được các nước lớn công nhận. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967 - 08/8/2022), Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ Phú Thọ) tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến: "Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển".